کارگاه آموزشی

بازی سازی - واقعیت مجازی - واقعیت افزوده

​در این کارگاه آموزشی 90 دقیقه ای ، قصد داریم که با مفاهیم اساسی بازی سازی آشنا شویم. اجزای اصلی یک پروژه بازی سازی و جزئیات هر یک را مورد بررسی قرار دهیم. 
گام دوم ، آشنایی با فناوری واقعیت مجازی و نحوه ساخت و کاربردهای آن می باشد.
در گام سوم ، واقعیت افزوده ، انواع مارکرها ، نحوه ساخت و افزونه های واقعیت افزوده در یونیتی را فرامیگیریم.
​​​​​​​در گام آخر ، فناوری های جدید مربوط به حوزه XR از جمله
Hand tracking in AR / VR
Remote rendering in game
Runtime chromakey in game
Physical walk in mobile VR
را مورد بررسی قرار می دهیم.

Google meet ورود رایگان از طریق

Content ©2021 Abolfazl Tanha All Rights Reserved​​​​​​​